فروش دستگاه گلدوزی کامپیوتری ۶۰ کله


قیمت 10,000 تومان
3 هفته پیش

شمارهٔ موبایل 09153140037

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 تلفن دفتر: 3-05138849952